O NÁSSpoločnosť DM Solutions, s.r.o. vznikla z podnetu skupiny výrobných spoločností, ktoré chceli zefektívniť svoje logistické procesy a vyriešiť potreby na prepravu tovaru v rámci krajín európskej únie. Zlúčením jednotlivých oddelení a koncentrovaním všetkých logistických procesov na jednom mieste sa dosiahlo synergického efektu a úspory nákladov na logistické procesy.

Spoločnosť ponúka pre svojich zákazníkov nadštandardné riešenia v oblasti cestnej prepravy v rámci štátov európskej únie zo zameraním na kusové a zberné zásielky. Ponúkame systémové prepravy z a do štátov Holandsko a Belgicko, krátkodobé a dlhodobé skladovanie, konsolidáciu a komisionovanie tovaru s následnou distribúciou.